andersons un spalva

ANDERSONS & SPALVA

Finanšu padomu un grāmatvedības uzņēmums

andersonsunspalva_logo

Mēs palīdzam Jums pārvaldīt savas finanses

Uzņēmums “Andersons un Spalva” sniedz finanšu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām: uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem.

Garantējam kompetenci

Pārzinām un izprotam tautsaimniecības procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Iedziļināmies biznesā

Darbības rādītājos saskatām ne tikai sausus ciparus, bet arī jūsu iespējas un izaugsmes potenciālu.

Pārstāvam Jūsu intereses

Strādājam, lai Jūs ne tikai spētu godīgi izpildīt savas saistības pret valsti, bet arī paši gūtu materiālu gandarījumu no padarītā.

Ilgtermiņa sadarbība

Mēs vēlamies būt godīgi un uzticami ilgtermiņa partneri jūsu biznesam.

Pakalpojumi

Uzņēmums “Andersons un Spalva” sniedz finanšu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām: uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem.

Sniegto pakalpojumu spektrs aptver finanšu konsultācijas, konsultācijas nodokļu jautājumos, vadības un finanšu grāmatvedību, kā arī atsevišķus juridiskos pakalpojumus.

Finanšu
konsultācijas:

 • Konsultācijas uzņēmuma finanšu vadībā
 • Konsultācijas uzņēmumu restrukturizācijā
 • Konsultācijas finanšu līdzekļu piesaistē
 • Risku novērtēšana

Konsultācijas
nodokļu
jautājumos:

 • Vispārējās nodokļu konsultācijas atbilstoši Latvijas likumdošanai
 • Nodokļu risku izvērtēšana
 • Nodokļu plānošana

Vadības :
grāmatvedība:

 • Biznesa plānu izstrāde
 • Uzņēmumu novērtēšana
 • Budžetu izstrāde un kontrole
 • Specifisku uzņēmumam piemērotu iekšējo atskaišu gatavošana

Finanšu :
grāmatvedība:

 • Grāmatvedības pirmdokumentu sakārtošana
 • Ikmēneša uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedības reģistru sastādīšana
 • Uzņēmējdarbības veidam atbilstošu atskaišu sagatavošana un iesniegšana
 • Gada pārskatu sastādīšana un iesniegšana

Juridiskie
pakalpojumi:

 • Jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrācija
 • Izmaiņu reģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
lv